Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
March 31, 2012
File Size
1.7 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
13,519 (2 today)
Favourites
55 (who?)
Comments
51
Downloads
2,441 (1 today)
×
Mountain Lion Mac Vs by tichchu2203 Mountain Lion Mac Vs by tichchu2203
Mountain Lion Mac Vs for Windows 7 x32bit

* What's news:

- Updated to: 2-4-2012.

- New Explorer (New Frame and Shadow).

- New Min, Max, Close buttons (Active and Inactive).

- New fixed Taskbar (Use Small Taskbar on Top and Bottom).

P/s: Thanks. This is the special version.
Add a Comment:
 
:iconkurtcobainnirvanaxd:
KurtCobainNirvanaxD Featured By Owner Oct 17, 2012  Professional General Artist
nice ! what about your icons man ? ;)
Reply
:iconxxxanimegirllxxx:
xxxanimegirllxxx Featured By Owner Sep 27, 2012
give me link of finderbar plzz
Reply
:iconbin9x:
Bin9x Featured By Owner May 21, 2012
Great work ^^
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner May 21, 2012
Thank you. ^^
Reply
:iconse7en-color:
se7en-color Featured By Owner May 13, 2012
Awesome.
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner May 13, 2012
Thx u
Reply
:icon321xxx:
321xxx Featured By Owner May 11, 2012  Student Digital Artist
tichchu có thể làm một bản có thanh công cụ (có tùy chọn tạo folder mới ấy) xuống dưới đáy explorer được không? ḿnh thấy như thế tiện hơn, cái này đẹp thật nhưng nó hơi khó xài chổ đó :(
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner May 12, 2012
Bạn tham khảo theme này nhé. Chỉ cần thay thế file shell32.dll trong folder của theme th́ vị trí của cái thanh công cụ đó sẽ xuống dưới.
[link]
Reply
:icon321xxx:
321xxx Featured By Owner May 12, 2012  Student Digital Artist
trong đó đâu có file shell32.dll đâu bạn :( ḿnh thấy thanh công cụ ấy khá là tiện, và để nó xuống dưới với theme Mac của bạn th́ nó đẹp hơn nhiều, theo ư kiến của ḿnh là vậy, ḿnh củng t́m thấy vài theme mac có thanh ở dưới nhưng mà lại không tinh tế như theme của bạn :(
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner May 12, 2012
Á nhầm tên file,Ḿnh hướng dẫn lại bạn nhé. Bất cứ theme nào cũng có folder ten là shell, trong đó có folder normalcolor và file shellstyle.dll nằm trong này. File này sẽ quy định vị trí của thanh công cụ ở trên hay ở dưới. Vấn đề là bạn chỉ cần t́m theme nào nó cho phép nằm dưới, bạn copy nó và thay vào theme ḿnh thích là được.
Reply
Add a Comment: