Shop Mobile More Submit  Join Login
Mountain Lion Mac Vs by tichchu2203 Mountain Lion Mac Vs by tichchu2203
Mountain Lion Mac Vs for Windows 7 x32bit

* What's news:

- Updated to: 2-4-2012.

- New Explorer (New Frame and Shadow).

- New Min, Max, Close buttons (Active and Inactive).

- New fixed Taskbar (Use Small Taskbar on Top and Bottom).

P/s: Thanks. This is the special version.
Add a Comment:
 
:iconkurtcobainnirvanaxd:
KurtCobainNirvanaxD Featured By Owner Oct 17, 2012  Professional General Artist
nice ! what about your icons man ? ;)
Reply
:iconxxxanimegirllxxx:
xxxanimegirllxxx Featured By Owner Sep 27, 2012
give me link of finderbar plzz
Reply
:iconbin9x:
Bin9x Featured By Owner May 21, 2012
Great work ^^
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner May 21, 2012
Thank you. ^^
Reply
:iconse7en-color:
se7en-color Featured By Owner May 13, 2012
Awesome.
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner May 13, 2012
Thx u
Reply
:icon321xxx:
321xxx Featured By Owner May 11, 2012  Student Digital Artist
tichchu có thể làm một bản có thanh công cụ (có tùy chọn tạo folder mới ấy) xuống dưới đáy explorer được không? ḿnh thấy như thế tiện hơn, cái này đẹp thật nhưng nó hơi khó xài chổ đó :(
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner May 12, 2012
Bạn tham khảo theme này nhé. Chỉ cần thay thế file shell32.dll trong folder của theme th́ vị trí của cái thanh công cụ đó sẽ xuống dưới.
[link]
Reply
:icon321xxx:
321xxx Featured By Owner May 12, 2012  Student Digital Artist
trong đó đâu có file shell32.dll đâu bạn :( ḿnh thấy thanh công cụ ấy khá là tiện, và để nó xuống dưới với theme Mac của bạn th́ nó đẹp hơn nhiều, theo ư kiến của ḿnh là vậy, ḿnh củng t́m thấy vài theme mac có thanh ở dưới nhưng mà lại không tinh tế như theme của bạn :(
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner May 12, 2012
Á nhầm tên file,Ḿnh hướng dẫn lại bạn nhé. Bất cứ theme nào cũng có folder ten là shell, trong đó có folder normalcolor và file shellstyle.dll nằm trong này. File này sẽ quy định vị trí của thanh công cụ ở trên hay ở dưới. Vấn đề là bạn chỉ cần t́m theme nào nó cho phép nằm dưới, bạn copy nó và thay vào theme ḿnh thích là được.
Reply
:icon321xxx:
321xxx Featured By Owner May 12, 2012  Student Digital Artist
cảm ơn bạn nhé! ^^ bạn nhiệt t́nh thật đấy, nhưng h́nh như file đó không th́ chưa đủ, nếu chỉ có file đó th́ nó chỉ hiện ra thanh đó và vẫn nằm ở trên, muốn nó xuống th́ phải thay file shell32.dll nữa, một lần nữa cám ơn bạn nhé! theme rất tuyệt :D
Reply
:iconntrvietanh:
ntrvietanh Featured By Owner May 5, 2012  Student Interface Designer
plzzz make a theme with normal font (smaller) my laptop screen too small
and i think you need update your scroll bar it leopard not lion
Reply
:icondantenopolis:
dantenopolis Featured By Owner Apr 20, 2012  Hobbyist Interface Designer
great work!!! i like it
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 20, 2012
My pleasure
Reply
:iconsonic4000:
SoNiC4000 Featured By Owner Apr 10, 2012  Hobbyist Interface Designer
Which one do I use? there are 3 versions, whats the differences?
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 10, 2012
Final version. Mountain Lion Vs.
Reply
:iconsonic4000:
SoNiC4000 Featured By Owner Apr 11, 2012  Hobbyist Interface Designer
ah no no no, I was asking about v1, v2, v3 I'm using v3 now.
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 11, 2012
The final version is better than others.
Reply
:iconsonic4000:
SoNiC4000 Featured By Owner Apr 14, 2012  Hobbyist Interface Designer
I'm confused, which one is final?
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 15, 2012
Mountain Lion Vs is final version
Reply
:iconzprood:
zprood Featured By Owner Apr 9, 2012
THX mate. Can you mod the theme for x64 ?, i can give the needed files.
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 9, 2012
I am sorry, i use Windows 7 x32 bit. Can you tell me how to export it to x64bit.
Reply
:iconzprood:
zprood Featured By Owner Apr 10, 2012
Actually, i don't know how, i like your customization.
Reply
:icondixam:
dixam Featured By Owner Apr 7, 2012
only x32? what about x64?
nice theme.
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 8, 2012
I am sorry. I use Windows 7 X32bit
Reply
:iconpianoart:
PianoArt Featured By Owner Apr 6, 2012
Looks great, thx for share, what icons are you using here on preview !
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 6, 2012
You can find theme in my Mac Vs Pack. Thank you.
Reply
:iconsurag:
surag Featured By Owner Apr 2, 2012
Thanks a lot broh for bottom bar..I am really loving this visual style..Kudos and hats off to you :) Thanks a lot again :)
Reply
:iconprovn92:
provn92 Featured By Owner Apr 1, 2012
very nice theme, keep your good job >:d<
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 2, 2012
Thanks.
Reply
:iconwhchaz1027i:
WHchaz1027i Featured By Owner Apr 1, 2012
Is this final version? I'll keep my eyes on this :)
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 1, 2012
LOL. This is my perfect Version but I will update it.
Reply
:iconwhchaz1027i:
WHchaz1027i Featured By Owner Apr 4, 2012
haha! sorry :D I didn't know
Reply
:iconcleodesktop:
Cleodesktop Featured By Owner Apr 1, 2012   Interface Designer
nice....
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 1, 2012
Thank you.
Reply
:iconsurag:
surag Featured By Owner Apr 1, 2012
Any ETA like when will you be able to upload with bottom bar ? :) really excited to use it <3
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 2, 2012
Ok. I have just updated it. Now, it can use both of Top and Bottom Taskbar (with small Taskbar). Thank you so much.
Reply
:icontaiketsu0099:
Taiketsu0099 Featured By Owner Mar 31, 2012
Nice work
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 1, 2012
Thank you.
Reply
:icondafmat71:
dafmat71 Featured By Owner Mar 31, 2012  Hobbyist Interface Designer
It's cool! ;)
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 1, 2012
Thank you
Reply
:icondeejaaylol:
deejaaylol Featured By Owner Mar 31, 2012
Can you please put install instructions, When I tried to install it the taskbar came out looking funky.

Like this : [link]
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 1, 2012
You must move your icons pined on left Taskbar to the Right Taskbar. You can create a random folder, after that right click on your Taskbar, choose Toolsbar, new toolbar and select that folder. After that, Click and move it to the left of your taskbar. End.
Reply
:iconsurag:
surag Featured By Owner Mar 31, 2012
very nice bro..can you please please make one with bottom taskbar..please i humbly request..I am in love with this theme
<3
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Apr 1, 2012
Ok. Thank you so much. I will make another one with Bottom Taskbar.
Reply
:iconsurag:
surag Featured By Owner Apr 1, 2012
Thanks a lot broh :) really waiting for it.Please let me know when done :)
Reply
:iconxrengine:
xrEngine Featured By Owner Mar 31, 2012
it`s not Mountain Lion style! This style is Tiger
Reply
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Mar 31, 2012
Just Scrollbar. I dont like Lion's Scrollbar so i uses Tiger's Scrollbar.
Reply
:iconxrengine:
xrEngine Featured By Owner Mar 31, 2012
I about TaskBar
Reply
:icondanielclear:
DanielClear Featured By Owner Mar 31, 2012
How to install? I opened theme but dock, icons etc. ?
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 31, 2012
File Size
1.7 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
14,909 (2 today)
Favourites
55 (who?)
Comments
51
Downloads
2,653
×